מיכל ברנע-אסטרוג

מיכל ברנע-אסטרוג

מיכל ברנע-אסטרוג, PhD, חוקרת פסיכואנליזה ובודהיזם ומורה בכירה לגישת האקומי, מרצה באוניברסיטת ת"א וראש התוכנית התלת-שנתית לגישת האקומי בישראל; מחברת הספרים התבהרות: ויפאסנה, פסיכואנליזה והתודעה החוקרת את עצמה (רסלינג, 2017; Karnac, 2017) ואנשים עדינים: התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בעדינות (רסלינג, 2018; Routledge, 2019).

ספרים