פרסומים

ראה אור זה עתה

ברנע-אסטרוג, מיכל (2021). נדידה. חיפה: פרדס

מתחממים כבר זמן-מה בשמש של העולם

ברנע-אסטרוג, מיכל, ופלד, אסתר (2020). השלכה, הזדהות השלכתית והתהוות מותנית. בתוך: ברודצקי, הילית (עורכת). שתי וערב: פסיכואנליזה, אמנות ותרבות. תל אביב: רסלינג.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2019). רשום בגוף: על ביטויי הגוף כרקמת חיבור בין הווה לעבר ובין מודע ללא מודע. מתוך: פסיכולוגיה עברית. פורסם ב-28 ביולי 2019.

Barnea-Astrog, Michal (2019). Psychoanalytic and Buddhist Reflections on Gentleness: Sensitivity, Fear, and the Drive Towards Truth. London: Routledge.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2018). אנשים עדינים: התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בעדינות. תל אביב: רסלינג.

Barnea-Astrog, Michal (2017). Carved by Experience: Vipassana, Psychoanalysis, and the Mind Investigating Itself. London: Karnac Books.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2017). התבהרות: ויפאסנה, פסיכואנליזה והתודעה החוקרת את עצמה תל אביב: רסלינג.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2015). החזקה פנימית, החזקה חיצונית: שלוש התנסויות בפחד ראשוני מפני איון. מתוך: פסיכולוגיה עברית. פורסם ב-18 במאי 2015.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2014). רגעי מפגש: על אירועים בלתי-אמצעיים המתרחשים במרחב שמעבר להרגלי. מתוך: פסיכולוגיה עברית. פורסם ב-18 במאי 2015.

ברנע-אסטרוג, מיכל (2014). מחשבות על צרכים ראשוניים ועל הזנה לא אגוצנטרית. מתוך: פסיכולוגיה עברית. פורסם ב-18 במאי 2015.